WHOLESALE & PERSONALIZED ROAST

สำหรับลูกค้าที่ต้องการรสชาติกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หรือต้องการเมล็ดกาแฟในปริมาณมาก ไม่ว่าจะนำไปใช้ร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือแม้แต่จะเป็นสำนักงานที่ต้องการจะมีกาแฟดีๆดื่ม ทางเราสามารถสร้างโปรไฟล์รสชาติตามความต้องการของท่านได้ ส่วนท่านที่มีสารกาแฟและต้องการให้เราคั่วให้ ทางเราก็สามารถบริการให้ได้เช่นกัน

เพียงกรอกข้อมูลติดต่อและความต้องการของท่าน และทางเราจะรีบติดต่อกลับไป

Asama Coffee & Roastery offers a personalised coffee experience to your needs, whether you want a bulk amount for your coffee shop, restaurants, or even in your office. Just fill in your contact informations and what you want us to help out with. We will get back to you as soon as possible!

Contact Details